Sygdom og fridage

Barnet skal være rask, når det møder i Bamsehuset. Vis hensyn til de andre børn og vurdér om dit barn kan deltage i Bamsehusets hverdag, både inde og ude.

Bliver dit barn syg, ringer vi til jer, og I skal snarest muligt hente jeres barn. Får barnet fast medicin, er vi behjælpelige med dette, efter aftale. Vi følger sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. medicingivning i daginstitutioner.

Hvis barnet ikke kommer i Bamsehuset,  fordi det er syg eller holder en fridag, vil vi gerne, at I meddeler dette på Kids Link, så hurtigt som muligt. Så kan vi bedre tilrettelægge dagen. Man kan lave en lille notits om, hvad barnet fejler på Kids Link. Er det noget smitsomt vil vi dog gerne have besked, telefonisk eller på Sms. 

I skal meddele, når barnet er rask nok til at komme tilbage igen efter sygdom. Dette kan man gøre telefonisk eller på Sms. Eller på Kids Link, ved at skrive det på hente/legeaftale, dagen før barnet kommer igen.

Kontakt os