Sygdom og fridage

Barnet skal være rask, når det møder i Bamsehuset. Vis hensyn til de andre børn og vurdér om dit barn kan deltage i Bamsehusets hverdag, både inde og ude.

Bliver dit barn syg, ringer vi til jer, og I skal snarest muligt hente jeres barn. Får barnet fast medicin, er vi behjælpelige med dette, efter aftale. Vi følger sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. sygdommer og medicingivning i daginstitutioner.

Hvis barnet ikke kommer i Bamsehuset,  fordi det er syg eller holder en fridag, vil vi gerne, at I meddeler dette på FAMLY, så hurtigt som muligt. Så kan vi bedre tilrettelægge dagen. Også gerne hvad barnet fejler. Er det noget smitsomt kan vi give alle forældre besked om, at de skal være opmærksomme. 

I skal meddele på FAMLY, når I forventer, at barnet er rask nok til at komme tilbage igen efter sygdom. 

Kontakt os