Deltidspladser ved barsels-forældreorlov

Deltidsplads i forbindelse med barsels- og forældreorlov

Hvis du har barsels- eller forældreorlov har du mulighed for at vælge en deltidsplads på 30 timer om ugen til dine børn, der er indmeldt i et kommunalt dagtilbud. Dette gælder også i privatinstitutioner.

Når du søger om deltidsplads, skal du dokumentere, at du afholder barselsorlov. Dokumentationen skal bestå af en kopi af vandrejournalen eller en aftale med din arbejdsgiver om barsel. 

Du skal søge om deltidspladsen hos den kommunale pladsanvisningen. Ansøgningen skal sendes senest 2 måneder før du ønsker at benytte deltidspladsen. Pladsanvisningen har pligt til at oplyse privatinstitutionen om ændringen senest 1 måned før.

Muligheden for deltidsplads på 30 timer kan gives i én sammenhængende periode. Hvis I som forældre ønsker at afholde barsel i direkte forlængelse af hinanden, skal I ansøge om det på to separate skemaer.

Retten til deltidsplads bortfalder, hvis:

  • du afbryder barselsorloven i en periode på mere end 5 uger
  • barselsorloven på anden vis bortfalder
  • du under barselsorloven i en periode eller permanent ændrer deltidspladsen til en fuldtidsplads 

Perioden, hvor du har ret til deltidsplads, kan påbegyndes den 1. i den måned, hvor du overgår til barselsorlov og ophører den sidste hverdag i den måned, hvor retten til fraværet slutter. Du har pligt til at orientere Pladsanvisningen om planlagte afbrydelser af barselsorloven, hvis afbrydelsen strækker sig over mere end 5 uger, og hvis barselsorloven ophører.

I vuggestuen Bamsehuset skal de 30 ugentlige timer afvikles i tidsrummet fra 8:00-14:00 mandag til fredag.

Hvis du afholder barselsorlov kombineret med delvis beskæftigelse har du fortsat mulighed for at benytte deltidspladsen på 30 timer ugentlig.

Taksten for en deltidsplads i Vuggestuen Bamsehuset på 30 ugentlige timer i 2023 er: 2750 kr. mdl. i 12 måneder

Ansøgningsskema til deltidsplads kan hentes her og skal fremsendes sammen med dokumentation for barsel som sikker post til Pladsanvisningen via Borger.dk eller via Jammerbugt Kommunes hjemmeside www.jammerbugt.dk..

Retningslinjer i forbindelse med 30 timers deltidsplads i Vuggestuen Bamsehuset                         

Du er velkommen til at kontakte Vuggestuen Bamsehuset for yderligere oplysninger

Kontakt os