Forældrebestyrelse

Forældrebestyrelsen pr. 24/2 2021

Formand: Rikke Guldhammer (Christian)
mailadresse: rikkecs@live.dk

Christina Groom (Emily)

Maria Baggesen (Sofie)

Louise Klitgård (Irma-Esther)

Kasserer af Gavekassen: Maya Munkedal (Valdemar)

Suppleanter: Mette Hansen (Nohr-Verner) indtræder hvis børn/forældre stopper i vuggestuen inden næste valg.

GAVEKASSEN: Det er er frivilligt at indbetale 100 kr. til gavekassen. Gaverne er til personalet/vuggestuens mærkedage. Det kan være ved barsel, bryllup, kobber- sølvbryllup, runde fødselsdage, jubilæer eller ved ophør i institutionen. 

Kontakt kasseren hvis I gerne vil indbetale til Gavekassen. Der sendes opslag ud 1 gang årligt eller ved behov.

Kontakt os