Forældrebestyrelse

Forældrebestyrelsen pr. 14/11 2018

Konstituerende bestyrelsemøde snarest muligt, hvor der vælges formand.

Caroline Dahl Pedersen (Walter)

Ida Bogø Klug (Caroline)

Alle på valg til foråret 2019

Sara Buje-Sørensen (Walther)

Jane Kjær(Caroline)

Kristine Sørensen (Oliver)

På valg til efteråret 2019

Suppleanter: Dorte Kronholm Jensen (Signe) indtræder hvis børn/forældre stopper i vuggestuen inden næste valg.

Kontakt os