Dagens gang

Vuggestuen åbner kl. 6

Vuggestuen åbner kl. 6, hvis der er børn der har brug for pladsen. Der er mulighed for at spise morgenmad indtil kl. 7. Forældrene afleverer børnene i garderoben til en voksen der tager imod børnene og får en lille snak med forældrene.

Hygge og leg indtil kl. 8.30

Indtil kl 8.30 er der leg og hygge. Hvis barnet er moden til det, siger vi farvel til forældrene i vinkevinduet. Børnene fordeles i de forskellige lokaler, som oftes aldersopdelt i Lillebjørne og Storebjørne, men barnets perspektiv følges, hvis der er behov for det. 

De mindste er puttet til formiddagssøvn efter behov. Efterhånden korter vi formiddagssøvnen af, så børnene i stedet sover 1 længere lur om eftermiddagen.

Formiddagsmåltid kl. 8.45

Vi ser gerne at børnene er mødt inden kl. 8.45, hvor vi gør klar til formiddagsmåltidet, der består af brød og grøntsager. Her sidder børnene ved bordet på faste pladser med de samme børn og den samme voksne hver dag. Her har vi mulighed for at lave små aktiviteter i en lille gruppe. Der fokuseres på relationer barn/barn og barn/voksen. Her er børnene opdelt i Lillebjørne og Storebjørne efter alder. Der er 10 børn i Lillebjørnegruppens og 12 (3x4) børn i Storebjørnegruppens spisegrupper. 

Samling i Lillebjørne og Storbjørnegrupperne - enkelte gange fællessamling

Efter måltidet har vi samlinger, hvor vi bl.a har en "sangkasse" med forskellige ting, der symboliserer en sang. Vi skifter tema flere gange om året. Det kan være dyr-farver-jul-påske og meget andet. Børnene vælger på skift en ting, hvortil der hører en sang. Det kan alle børnene lide, selv de mindste vælger stolt en ting fra kassen. Vi kan også lave mundmotorik eller klippe-male-bage eller en anden fælles aktivitet ved bordene i de små grupper. Samlingerne er tilpasset børnenes alder og/eller nærmeste udviklingszone. Enkelte gange laver vi fælles samling for hele børnegruppen. Ex. ved Luciaoptog og andre fællesoplevelser i huset.

Leg på legepladsen

Derefter bliver børnene skiftet og de går i garderoben, hvor vi ved fælles hjælp får udetøj på. Vi leger på legepladsen eller der er en tur ud af huset. Dette er dog næsten altid planlagt på forhånd, da vi ved, at de fleste børn gerne vil være forberedte på, hvad der skal ske. Det giver dem ro og tryghed, at dagens rytme er så genkendelig som mulig. 

Kl. 10.30 oprydning og derefter middagsmad

Ved 10.30 tiden begynder vi at rydde op på legepladsen. Børnene hjælper gerne til med at rydde op. De vasker fingre og sætter sig på deres pladser ved bordet. Vi spiser rugbrødsmadder med pålæg de fleste dage. Der kan dog godt være lidt lunt dertil. Eksempelvis stegte rodfrugter, kogte grøntsager, frikadeller eller lign. Vi kan også finde på at servere forskellige grøntsagssupper eller grød. 

Middagslur mellem kl. 11.30 og 14

Herefter skifter vi børnene og de børn der sover middagslur i barnevognene puttes først. De sover rundt omkring på grunden, hvor der er ro og skygge og læ. Vi sætter "Schyy vi sover skilt" på lågen og håber, at de folk der kommer forbi i sovetiden, respekterer at der gerne må være ro mellem kl. 11.30 og 14.

De største børn sover indenfor i "hopperummet". (Det er et helt forkert navn til rummet i den sammenhæng). Her sidder der en voksen hos børnene indtil de sover. 

De mindste børn, der sover formiddagssøvn og enkelte børn, der er stoppet med middagssøvn, leger nu i udestuen, sammen med en voksen, mens der ryddes op efter frokost, støvsuges og vaskes gulv.

Kl. 12.30-13 puttes de mindste børn til eftermiddagssøvnen.  Kl. 13.30 begynder vi så småt at larme lidt og de børn der sover indefor, vækkes stille og roligt af luren. Børn der har behov for mere søvn har mulighed for at sove længere. De fleste børn der sover indefor er oppe fra lur senest kl. 14-14.30. 

Eftermiddagsmad kl. 14.15-14.30

Kl. 14.15-14.30 spiser vi eftermiddagsmad med de børn, der er vågne. De bliver skiftet inden måltidet. Børnene spiser nu eftermiddagsmad efterhånden som de vågner. Der serveres brød/frugt og vand.

På kolde vinterdage er vi indenfor resten af dagen. Her har vi en "sprogpose" aktivitet i "hopperummet" med en gruppe børn. Der er meget læring i den aktivitet, som kan være med forskelligt tema. Ex. har vi talt om fastelavn, påske, juleevangeliet, toilettræning, snemand frost og frøken tø. Hvis forældrene har mulighed for det, ser vi gerne at børnene får lov at deltage i aktiviteten til den slutter. Vi kan aftale at børnene hentes før eller efter aktiviteten, eller at personalet henter barnet i hopperummet.

De øvrige dage, er vi så vidt muligt, udenfor på legepladsen indtil kl. 16. Derefter går de resterende børn og personale indenfor til lidt hyggemad. De får kiks/brød/frugt og vand.

Bamsehuset lukker

Når de sidste børn er afhentet lukker bamsehuset. Dog senest kl. 17 mandag-torsdag og 16.15 om fredagen. 

Nye børn har, så vidt det er muligt, en fast kontaktperson, der tager imod børnenen om morgenen og som sidder ved samme bord til spisetiderne i den første tid. 

Kontakt os