Priser

Pr. 1/1 2024: 3580 kr. i 12 mdr.

I prisen indgår fuld forplejning, bleer, klude, poser, cremer. Der stilles barnevogn med sele, fluenet og regnslag til rådighed.

Der er mulighed for søskenderabat og økonomisk friplads

Betalingen sker ved overførsel på bankkonto reg. nr. 9070 kontonr. 163 95 12491
senest d. 5. i mdr. med barnets navn.

Pr. 1/1 2019 har forældre på barsels-forældreorlov ret til en deltidsplads på 30 timer ugentlig til børn fra 26 uger til skolestart.

Se retningslinjer i forbindelse med 30 timers deltidsplads i Vuggestuen Bamsehuset  HER

Pris 30 timers deltidsplads 2024 Mandag - Fredag indenfor tidsrummet kl. 8-14: 2865 kr. i 12 mdr.

Kontakt os