Forældresamarbejde

Et godt forældresamarbejde fremmer børnenes trivsel. Vi tør tale om det der er godt, men også det der er svært.

Samarbejdet med forældrene vægtes meget højt, og har til formål at sikre barnets trivsel og udvikling. Det forudsætter gensidig respekt, åbenhed, tillid og kendskab til hinanden.

Der holdes kontaktmøde ved barnets start. Derefter gives der løbende informationer om barnets hverdag og trivsel.

Vi holder 2 årlige forældremøder, hvor der vælges repræsentanter til forældrebestyrelsen. Udover dette holder vi forældresamtaler ca. 3 mdr. efter opstart og ca. 2-3 mdr. før barnehavestart. Derudover holdes der forældresamtaler, hvis vi finder det nødvendigt. Man er selvfølgelig altid velkommen til at bede om en samtale.

Både personalet og forældrebestyrelsen har tavshedspligt.

Kontakt os