Værdigrundlag

Vi ønsker at skabe en tryg, omsorgsfuld og udviklende hverdag for børnene, med engagerede, nærværende og anerkendende voksne.

Trygge og vante omgivelser

Børnene kommer til det samme hus, de samme voksne og de samme børn hver dag. Vores dagligdag er struktureret, således at børnene kender hverdagens rutiner. Når barnet starter i vuggestuen er det den samme voksne, der modtager barnet og forældrene, indtil de føler sig trygge. Når dagen er omme fortæller vi om barnets dag og kan også finde på, at sende en lille hilsen til forældre på Famly.

Fokus på det enkelte barn og dets behov

Vi er opmærksomme på det enkelte barn og dets behov. Vi følger barnets udspil og initiativ, så vidt dette er muligt. Det er vigtigt at børnene mærker, at vi anerkender dem og giver plads til og har forståelse for deres følelser. Når et barn græder, prøver vi at sætte os ind i hvorfor/hvad barnet gerne vil.

Positiv samvær og samspil

Vi tager udgangspunkt i det positive samvær og samspil mellem barn/voksen og barn/barn.

Vi lægger vægt på, at børnene får en oplevelse af at være en del af fællesskabet og at hverdagen tilrettelægges så børnene får succesoplevelser.

Vi støtter og vejleder børnene i at blive selvhjulpne.

Vi skaber et miljø med plads til både leg og læring. Dette gør vi ved at tage udgangspunkt i børnenes alder, udvikling og ikke mindst behov.

Samarbejdet mellem forældrene og personalet vægtes meget højt, og har til formål, at sikre barnets trivsel og udvikling. Det forudsætter gensidig respekt, åbenhed, tillid og kendskab til hinanden. 

Kontakt os