ICDP

Da relationer er vigtige for vores udvikling og eksistens arbejder vi med ICDP i samværet med hinanden, - både barn/voksen men også voksen/voksen.

ICDP er en relations- og ressourceorienteret pædagogik, metoden er håndgribelig og samtidig faglig funderet. Metoden sætter fokus på betydningen af kvalitet i relationen mellem den voksne og barnet.

ICDP er udformet ved 8 samspilstemaer, hvor:

  1. Vi viser positive følelser og at vi er glade for barnet

  2. Vi justerer os efter barnet og følger barnets initiativ.

  3. Vi taler om ting barnet er optaget af

  4. Vi roser og anerkender barnet

  5. Vi hjælper barnet med at samle opmærksomheden og skabe en fælles oplevelse

  6.  Vi viser følelser og entusiasme

  7.  Vi uddyber og forklarer

  8.  Vi hjælper barnet med at kontrollere sig selv, ved at sætte grænser.

Kontakt os