Personale pr. 1/4 2017

Ejer af Vuggestuen: Ulla Christensen

Pædagog: Janne Klit Hansen

Pædagog: Gitte Nørgaard Jensen

Pædagogmedhjælper: Lilli Skall Nielsen

Køkkenansvarlig og pædagogmedhjælper: Trine Nielsen

Pædagogmedhjælper: Maria Iversen

  Vikarer ved behov: Emma Krogh Christensen og Maria Johanne Christensen

          

 

Desuden har vi skolepiger der hjælper med praktiske opgaver om eftermiddagen.