Indmeldelser/udmeldelser

Optagelse på venteliste kan ske ved direkte henvendelse til Bamsehuset på tlf.: 98 23 03 08 eller på mail bamsehusetbrovst@mail.dk.

Man kan blive skrevet på ventelisten før barnet er født, dog først når der foreligger en terminsdato.

Man vil få telefonisk besked, så hurtigst som muligt, der bliver en plads ledig. Det er derfor vigtigt, at man ved optagelse på ventelisten, oplyser et tlf. nr., hvor man kan træffes om dagen. Husk at kontakte os, hvis man får nyt tlf. nr.

Da der ofte er flere børn på venteliste til samme plads, er det vigtigt, at man kontakter os, hvis man ikke ønsker at stå på ventelisten eller ønsker en anden behovsdato.

Udmeldelse sker skriftlig med 1 mdrs. varsel til udgangen af en måned.

Der er mulighed for at optage børn fra andre kommuner, hvis der er en aftale om udbetaling af tilskud til privatinstitutioner fra den pågældende kommune. Det er derfor vigtigt at meddele, hvis man flytter til en anden kommune.

Ved kontaktmødet aftaler man barnets tider. Ønsker man at ændre disse, kan det ske med 1 uges varsel, eller efter aftale.

Kontakt os