Samarbejdspartnere

Vi samarbejder med talepædagoger, ergoterapeuter, psykologer og andre fagpersoner, hvor børn med særlige behov kan få den nødvendige støtte.

Desuden samarbejder vi med de øvrige privatinstitutioner i Jammerbugt kommune gennem kompetanceforum og leder/personalemøder. Der afholdes årlige møder med børne-familieforvaltningen.

Tilsyn

Jammerbugt kommune fører tilsyn med vuggestuen.

Kontakt os