Børn med særlige behov

I forhold til børn med særlige behov, ser vi ikke børn med vanskeligheder, men børn i vanskeligheder. Vi møder barnet, hvor det er og fokuserer på barnets potentialer og dets nærmeste udviklingszone.

Vi laver udviklingsplaner og er i løbende dialog med forældrene. Ved behov kontakter vi PPR for specifik vejledning. Det er selvfølgelig med forældrenes samtykke og deltagelse.

Kontakt os