Inklusion

Hos os handler inklusion om, at barnet får en oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale fællesskab Det er vigtigt for at barnet lærer og udvikler sig.

Vi er opmærksomme på, hvilke læringsfællesskaber vi tilbyder og hvordan den sociale relation udvikler sig. Vi justerer den pædagogiske praksis, så den tilgodeser, at alle børn føler de er en del af det sociale fællesskab, for alle børn har ret til at blive hørt og set.

Fremhævelse af børnenes kompetencer

Vi fremhæver børnenes kompetencer ved at tale om det der går godt. På den måde er vi med til at skabe nogle positive rammer for udvikling af børnenes selvværds- og fællesskabsfølelse. Ex. ”Så I lige hvor dygtig hun var til at hoppe”.

Vi har faste spisepladser, hvor børnene sidder i små grupper med 1 eller 2 voksne. Her styrker vi fællesskabsfølelsen, når vi laver små aktiviteter til samlingen efter formiddagsmaden. Vi har ex. en ”sangkasse”, hvor alle børnene efter tur får lov at vælge en ting, der symboliserer en sang. Vi laver også mundmotorik eller kreative ting og holder børnenes fødselsdage med fællessang, flag og gave. Børnene bliver fremhævet og får følelsen af at være en del af fællesskabet.

Kontakt os